Disclaimer & Copyright

Disclaimer

1. Algemeen

De informatie op deze website wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat je in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

2. Aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of verlies of schade voortvloeiend uit verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

3. Externe Links

Via deze website kun je linken naar andere websites die niet onder de controle staan van Mama van Bliss. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit.

4. Beschikbaarheid van de Website

Wij doen ons uiterste best om de website draaiende te houden. Echter, Mama van Bliss neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website die tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Copyrightverklaring

1. Intellectueel Eigendom

Alle producten die Mama van Bliss / The Printables Club aanbied EN de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, audio- en videoclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van Blissly Bear of haar content leveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. Bij schending volgt een waarschuwing en/of zal er beboet worden.

2. Gebruiksbeperkingen

Je mag materiaal van deze website uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bekijken, downloaden en afdrukken. Het is verboden om de inhoud van deze website te wijzigen, te distribueren, te verzenden, te hergebruiken, opnieuw te publiceren of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mama van Bliss.

3. Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Blissly Bear die op deze website worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Blissly Bear. Andere product- en bedrijfsnamen die op deze site worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

4. Schending van Copyright

Als je van mening bent dat je werk op een manier is gekopieerd die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op via mamavanbliss@outlook.com met de volgende informatie:
– Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.
– Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan je beweert dat het is geschonden.
– Een beschrijving van waar het materiaal dat je beweert inbreuk maakt zich op de website bevindt.
– Je adres, telefoonnummer en e-mailadres.
– Een verklaring van jou dat je te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens agent of de wet.
– Een verklaring van jou, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in je kennisgeving nauwkeurig is en dat je de eigenaar bent van het auteursrecht of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Contact

Voor vragen over de disclaimer en copyright, kun je contact met ons opnemen via mamavanbliss@outlook.com.