Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 01-06-2024

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en bepalingen voor het gebruik van de website van Mama van Bliss en The Printables Club, gevestigd op www.mamavanbliss.nl. Mama van Bliss is onderdeel van Blissly Bear, KVK nummer 78278791.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Gebruik Mama van Bliss en The Printables Club niet als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

1. Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
– “Website“: De website van Mama van Bliss en The Printables Club, bereikbaar via www.mamavanbliss.nl.
– “Gebruiker“: Iedere bezoeker van de website.
– “Voorwaarden“: Deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website en op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Mama van Bliss / The Printables Club en gebruikers.

3. Gebruik van de Website

3.1. Toegankelijkheid

Wij streven ernaar de website te allen tijde toegankelijk te houden. Echter, wij kunnen niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar zal zijn.

3.2. Misbruik

Het is verboden de website te gebruiken voor onwettige of schadelijke doeleinden. Je mag geen inhoud uploaden of verspreiden die virussen of andere schadelijke software bevat.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan (zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, en software) behoren toe aan Mama van Bliss of haar licentiegevers. Het is verboden om de inhoud van de website zonder schriftelijke toestemming van Mama van Bliss en The Printables Club te kopiëren, distribueren, of op enige andere wijze te gebruiken.

5. Producten en Diensten

5.1. Beschikbaarheid

Alle producten en diensten die op de website worden aangeboden, zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om producten en diensten op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of te stoppen.

5.2. Prijzen

Alle prijzen op de website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te allen tijde te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die al zijn geplaatst.

5.3. Betaling

Betaling dient te geschieden volgens de op de website vermelde betaalmethoden. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te annuleren indien betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen.

6. Levering

6.1. Leveringstermijn

Wij streven ernaar je bestelling binnen de op de website vermelde leveringstermijn te leveren. Echter, wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen buiten onze controle.

6.2. Verzendkosten

Verzendkosten worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Eventuele extra kosten, zoals invoerrechten of retourkosten, zijn voor rekening van de gebruiker.

7. Retourneren en Annuleren

7.1. Herroepingsrecht

Je hebt het recht om je bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

7.2. Kosten van Retourzending

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

7.3. Restitutie

Wij zullen alle van jouw ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van jouw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij de herroeping ontvangen hebben, aan jou terugbetalen.

8. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de aankoop van onze producten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van onze kant.

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden jou aan om regelmatig de voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

10. Toepasselijk Recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Brabant.

11. Contact

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kun je contact met ons opnemen via mamavanbliss@outlook.com.